‘Dim cynlluniau i werthu Wylfa i China’

'Dim cynlluniau i werthu Wylfa i China'

Picture copyright
Getty Pictures

Image caption

Byddai’r Wylfa newydd yn cael ei chodi yn ymyl yr hen orsaf bŵer ar Ynys Môn

Dywed cwmni Hitachi nad oes ganddyn nhw gynlluniau i werthu safle gorsaf niwclear ym Môn i gorfforaeth yn China wedi sylwadau gan Donald Trump.

Ym mhapur y Sunday Times mae dyfyniad gan Arlywydd yr Unol Daleithiau’n rhybuddio yn erbyn gwerthu Wylfa i China.

Cafodd y gwaith ar y prosiect £13bn ei atal y llynedd wedi i Hitachi fethu â sicrhau cytundeb cyllido gan Lywodraeth y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Horizon Strength: “Does gennym ddim sylw i’w wneud ar yr hyn sy’n cael ei ddarogan.

“Mae’n sylw yn parhau ar sicrhau yr amodau angenrheidiol i ailddechrau y prosiect – gwaith a fyddai’n dod â budd economaidd i’r rhanbarth ac a fyddai’n chwarae rhan flaenllaw yn sicrhau ymrwymiadau newid hinsawdd y DU.”

Graphic copyright
Horizon Nuclear

Graphic caption

Roedd y gwaith i fod i ddechrau yn 2020

Hitachi sydd berchen ar Horizon a nhw sydd i fod i arwain y gwaith o adeiladu’r safle.

Mae disgwyl i Wylfa gynhyrchu pŵer ar gyfer pum miliwn o dai ond fe gafodd y gwaith ei atal am y tro wrth i gostau gynyddu.

Fis Hydref y llynedd roedd disgwyl i’r Ysgrifennydd Busnes, Andrea Leadsom gymeradwyo cais Pŵer Niwclear Horizon am orchymyn caniatâd datblygu (DCO), ond daeth cadarnhad fod y penderfyniad wedi’i ohirio tan ddiwedd Mawrth 2020.

Mae adroddiad yn y Sunday Periods yn nodi bod corfforaeth pŵer niwclear China (Common Nuclear Power Corporation) yn awyddus i brynu’r safle fel rhan o’r cynlluniau i adeiladu nifer o adweithyddion niwclear.

Ond wrth siarad ag asiantaeth newyddion Reuters dywedodd Hitachi nad “oeddynt yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau i werthu’r prosiect i China”.

READ  Italy seizes 2.9 billion BRL yacht belonging to Russian oligarch

About the author: Muhammad Wayne

"Travel enthusiast. Alcohol lover. Friendly entrepreneur. Coffeeaholic. Award-winning writer."

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *